Oferta szkoleniowa firmy Viessmann dla projektantów, wykonawców oraz instalatorów systemów grzewczych.

› Przejdź do strony www

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoleniową

› Przejdź do podstrony z ofertą

 • Certyfikowany Instalator OZE

Certyfikowany Instalator OZE

System certyfikacji instalatorów odnawialnych źródeł energii (OZE), został wprowadzony w 2014r. Ma na celu promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych przez podnoszenie kwalifikacji instalatorów. Jest wynikiem wdrażanie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.

 

Certyfikat nie jest obowiązkowy, ale stanowi potwierdzenie posiadanych przez instalatora kwalifikacji do instalowania następujących rodzajów odnawialnych źródeł energii (OZE):

 

 • kotłów na biomasę
 • kolektorów słonecznych
 • systemów fotowoltaicznych
 • pomp ciepła
 • płytkich systemów geotermalnych

 

Certyfikat wydawany jest dla danego źródła energii – instalator może więc uzyskać 5 certyfikatów: Certyfikowanego Instalatora OZE.

 

Po co certyfikat instalatorowi ?

Zaufanie klientów – potwierdzenie że mają doczynienia z fachowcem, „który zna się na rzeczy”

 

Możliwość łatwego sprawdzenia kto ma certyfikat – dane instalatora zostaną umieszczone w Rejestrze certyfikowanych instalatorów, oaz w Rejestrze wydanych certyfikatów

 

Dofinansowanie inwestycji – montaż instalacji przez certyfikowanego instalatora OZE może być warunkiem dofinansowania lub kredytowania inwestycji, np. program Prosument-NFOŚiGW

 

Więcej: Rejestr certyfikowanych instalatorów OZE >

 

Wydawanie certyfikatów

Certyfikaty wydawane są przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego.
UDT (Urząd Dozoru Technicznego): www.udt.gov.pl
Urząd Dozoru Technicznego jest państwową osobą prawną działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Głównym zadaniem UDT jest ocena zgodności urządzeń technicznych z odpowiednimi przepisami i specyfikacjami technicznymi w fazach projektowania, wytwarzania i eksploatacji. Urząd jest organizacją niezależną zarówno pod względem finansowym, jak i w obszarze działalności technicznej…

 

Więcej o UDT >

 

Jak otrzymać certyfikat?

 

 • o wydanie certyfikatu może się ubiegać praktycznie każdy instalator, właściciel firmy, wspólnik
 • w pierwszej kolejności trzeba zaliczyć „szkolenie podstawowe” z zakresu danego OZE, organizowane przez akredytowany ośrodek szkoleniowy (akredytacja UDT)
 • następnie trzeba pozytywnie zdać egzamin, przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną (UDT)
 • certyfikat wydawany jest na 5 lat
 • ważność certyfikatu może zostać przedłużona na kolejne 5 lat pod warunkiem ukończenia przez instalatora „szkolenia przypominającego” (potwierdzone zaświadczeniem akredytowanego organizatora szkoleń).

 

Albo…

Instalator, który posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (Szkoła Partnerska Viessmann), lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (Szkoła Partnerska Viessmann), lub dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lub w specjalności w zakresie odnawialnych źródeł energii, albo urządzeń i instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych lub elektrycznych,
łatwo może uzyskać certyfikat/certyfikaty… Bez „szkolenia podstawowego” i bez konieczności zdawania egzaminu.

 

Żeby otrzymać certyfikat wystarczy złożyć wniosek o jego wydanie (dla danego OZE) i wnieść opłatę za „wydanie certyfikatu”.
Koszt wydania jednego certyfikatu wynosi: 182,50 zł
Dla uzyskania wszystkich 5-ciu certyfikatów, dla wszystkich odnawialnych źródeł energii (Szkoła Partnerska Viessmann), trzeba:

 • złożyć 5 wniosków i
 • wnieść opłatę za wydanie poszczególnych certyfikatów: 5 x 182,50 zł

 

Ile to kosztuje?

Urząd Dozoru Technicznego:

 • egzamin: 730,01 zł/dane OZE (20% kwoty przeciętnego wynagrodzenia)
 • wydanie certyfikatu: 182,50 zł/dane OZE (5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia)
 • przedłużenie ważności certyfikatu: ok. 360 zł/dane OZE (10% kwoty przeciętnego wynagrodzenia)

 

Akredytowany organizator szkoleń:

 • szkolenie podstawowe: od 1.000 do 1.500 zł
 • szkolenie przypominające: ustala organizator, realizacja za 5 lat

 

Koszt uzyskania wszystkich 5-ciu certyfikatów:

 • samodzielne zdobywanie uprawnień: 9 562,55 zł do 12 062,55 zł
 • Absolwenci Szkoły Partnerskiej Viessmann: 912,50 zł

 

Więcej: Szkoła Partnerska Viessmann – Bo to się opłaca >

 

Dlaczego warto?

 

 • zdobędziesz tytuł i dyplom: Technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • możesz zaoszczędzić od 8 650 zł do nawet 11 150 zł jeśli będziesz chciał uzyskać certyfikat: Certyfikowany Instalator OZE (dla wszystkich 5-ciu Odnawialnych Źródeł Energii)
 • pewna przyszłość – eksperci spodziewają się prawdziwego boomu na instalacje OZE i powstanie ok. 70 000 nowych miejsc pracy

Startujemy we wrześniu 2024 r.​

Wyślij wstępną ankietę zgłoszeniową dostaniesz więcej informacji. Do niczego to nie zobowiązuje!

OZE News:

Zawód technika OZE czeka na Ciebie

Odnawialne źródła energii są przyszłością energetyki w Polsce, ale i na świecie. Ma to ogromny wpływ na współczesny rynek pracy. Według prognoz rosnąca popularność instalacji…

OZE – czysta energia i mniejsze rachunki

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii jest obecnie dość powszechne, a popyt na instalację tego typu rozwiązań nieprzerwanie rośnie. To dobra wiadomość biorąc pod uwagę nie…

Pomoc dla gości z Ukrainy

Pomoc dla gości z Ukrainy

Firma Viessmann przekazała prezent w postaci darowizny. Znalazło się w nim 100 bonów na zakupy o wartości 100 zł dla gości Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia…

Zobacz wszystkie aktualności