Oferta szkoleniowa firmy Viessmann dla projektantów, wykonawców oraz instalatorów systemów grzewczych.

› Przejdź do strony www

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoleniową

› Przejdź do podstrony z ofertą

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii jest obecnie dość powszechne, a popyt na instalację tego typu rozwiązań nieprzerwanie rośnie. To dobra wiadomość biorąc pod uwagę nie tylko jakość powietrza czy zmiany klimatu, ale także wysokość opłat. Cena prądu Polsce nieustannie rośnie i według prognoz tendencja ta nie zmaleje. Dlaczego jeszcze rozwój OZE jest koniecznością? Najważniejsze informacje zawarliśmy w poniższym artykule.

Czym są OZE?

OZE, czyli odnawialne źródła energii stanowią ekologiczną alternatywę dla paliw kopalnych. Ich największą zaletą jest to, iż są niemal niewyczerpalne lub jak wskazuje nazwa, bardzo łatwo jest je odnowić. Do takich źródeł energii zaliczają się: energia słoneczna, hydroenergia, energia wiatru, geotermia oraz energia z biomasy.

Energia słoneczna

Do jej pozyskiwania wykorzystywane są ogniwa fotowoltaiczne kolektory słoneczne. Energia promieniowania słonecznego najczęściej jest przetwarzana na energię elektryczną oraz cieplną. To OZE o największym potencjale energetycznym.

Energia wody

Hydroenergia, czyli energia wody to jak dotąd najczęściej używane źródło energii odnawialnej, które jest wykorzystywane w elektrowniach wodnych. Energia grawitacyjna wody za pomocą turbin zostaje przetworzona na energię elektryczną. Tego rodzaju elektrownie powstają w miejscach o dużym natężeniu przepływu oraz dużym spadzie wody, czyli np. na rzekach.

Energia wiatru

Do przetwarzania jej na energię elektryczną wykorzystuje się wiatraki z turbinami wiatrowymi. Mają one rację bytu tylko w konkretnych obszarach, ze względu na występowanie różnych sfer wietrzności. W niektórym miejscach, gdzie wiatr jest zbyt słaby i ich działanie byłoby nierentowne.

Energia geotermalna

To energia cieplna pochodząca z wnętrza ziemi, a właściwie podwodnych zbiorników wodnych. Geotermia najczęściej jest wykorzystywana do pozyskiwania energii cieplnej, ale nadaje się również do produkcji prądu, jeśli natrafi się na zbiornik o bardzo wysokiej temperaturze wody.

Biomasa

To ekologiczne i biodegradowalne paliwo wytwarzane z materii pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Biomasy stosuje się najczęściej do wytworzenia energii cieplej. Popularnym przykładem wykorzystania biomasy w gospodarstwach domowych jest ogrzewanie na pellet, który powstaje z produktów ubocznych obróbki drewna.

OZE – sposób na zmniejszenie rachunków

Dlaczego popularność odnawialnych źródeł energii nieustannie rośnie? Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka. Najbardziej prozaiczną, jednak bardzo istotną sprawą są kwestie ekonomiczne. Ze względu na nieprzerwanie rosnące ceny prądu, wiele osób decyduje się na założenie instalacji fotowoltaicznej. Jeśli do tego zostanie zamontowana również pompa ciepła, koszty eksploatacji budynku zmniejszają się zauważalnie, choć na zwrot inwestycji trzeba poczekać przynajmniej kilka lat.

Konwencjonalne źródła energii nie są niewyczerpalne

Kolejną kwestią jest konieczność poszukiwania alternatyw dla konwencjonalnych źródeł energii. Zasoby paliw kopalnych, takich jak ropa czy węgiel kamienny są ograniczone. Szacuje się, że złoża ropy naftowej mogą wyczerpać się w przeciągu najbliższych 50 lat. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku węgla. Według prognoz złoża tego surowca w Polsce mogą być zbyt małe, by opłacało się je wydobywać już w przeciągu najbliższych kilkudziesięciu lat. Sprawa jest mniej dramatyczna w przypadku gazu ziemnego. Jednak jego cena oraz dostępność jest w znacznym stopniu uzależniona od panującej sytuacji politycznej.

W trosce o środowisko oraz jakość powietrza

Jednak nawet jeśli wyżej wymienione źródła byłby niewyczerpalne, ich dalsza intensywna eksploatacja miałaby bardzo negatywne skutki na środowisko. Korzystanie z OZE umożliwia znacznie obniżenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery, dzięki czemu nie przyczynia się do pogłębiania problemu ocieplenia klimatu. Jego skutki, takie jak coraz wyższe temperatury, susze czy ekstremalne zmiany pogodowe można zaobserwować już dziś. Dlatego zapobieganie dalszemu rozwojowi zmian klimatu powinno leżeć w interesie każdego.

Przejście na OZE oznacza poprawę jakości powietrza

Dzięki zastąpieniu paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii będzie można zaobserwować znaczną poprawę jakości powietrza. Zanieczyszczenia pochodzą nie tylko z gospodarstw domowych czy samochodów, ale także z elektrowni. W Polsce przeważają obecnie elektrownie węglowe, które znacznie przyczyniają się do obniżenia jakości powietrza w naszym kraju. Wpływa to m.in. na częstość występowania chorób układu oddechowego.

Potrzeby zmian są widoczne gołym okiem, dlatego kraje UE w tym Polska przystąpiły do projektu „Czysta planeta dla wszystkich”, który zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Wprowadzone zmiany mają dotyczyć wszystkich sektorów gospodarki, w tym oczywiście energetyki. Dlatego OZE z pewnością jest jej przyszłością.

Startujemy we wrześniu 2024 r.​

Wyślij wstępną ankietę zgłoszeniową dostaniesz więcej informacji. Do niczego to nie zobowiązuje!