Oferta szkoleniowa firmy Viessmann dla projektantów, wykonawców oraz instalatorów systemów grzewczych.

› Przejdź do strony www

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoleniową

› Przejdź do podstrony z ofertą

Dla absolwentów

Strefa dedykowana Absolwentom Szkoły Akademii Viessmann,
czyli wszystkich, którzy ukończyli kurs B21 i B22.

 

EGZAMINY PAŃSTWOWE

 

Jeśli nie zdałeś lub nie zdawałeś egzaminu państwowego:

 

Terminy najbliższych egzaminów,
sesja styczeń-luty 2018r.

 

Egzamin pisemny: 11.01.2018r.

 

Egzamin praktyczny „w” (dla B21): od 22 do 31.01 oraz od 10 do 16.02.2018r.
Egzamin praktyczny „d” (dla B22): 10.01.2018r.

 

Wyniki egzaminów: od 23.03.2018r.

 

Żeby zostać dopuszczonym do egzaminów trzeba złożyć Deklarację przystąpienia do egzaminu/ egzaminów.
Wystarczy wypełnić Deklarację on-line:
link do Deklaracji dla kursu B21 > 
link do Deklaracji dla kursu B22 > 

 

lub wypełnić formularz papierowy Deklaracji i przesłać do naszej Szkoły: Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej, ul. Młodych Techników 58, 53–645 Wrocław.
Link do formularza Deklaracji > 

 

Termin składania Deklaracji na egzaminy w styczniu 2018r.: do 12.09 – przedłużono do 14.09

 

Informacje OKE dot. przystąpienia do egzaminów > 

Więcej o egzaminach i dokumenty, na stronie OKE Wrocław: www.oke.wroc.pl > Egzamin zawodowy > 

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna (OKE), Wrocław:
strona www > 
dane adresowe i kontaktowe > 
kontakty do poszcz. wydziałów OKE > 

 

– wyniki egzaminów, zaświadczenia, świadectwa i dyplomy: tel. 71 785 18 64, e-mail: wo.sekretariat@oke.wroc.pl
– wgląd do prac egzaminacyjnych: tel. 71 785 18 85, e-mail: wglady@oke.wroc.pl

 

 

SPRAWY FORMALNE

 

Teczka Absolwenta
„Teczce Absolwenta” jako zbiór dokumentów, które można uzyskać po ukończeniu Szkoły i zdaniu wszystkich egzaminów państwowych. Są to…

 

Świadectwo państwowe
po zdaniu egzaminów państwowy OKE przesyła każdemu indywidualnie Świadectwo państwowe potwierdzające kwalifikację w zawodzie, dla kwalifikacji B21 i oddzielnie dla B22.

 

Dyplom Technika i EUROPASS
Dyplom Technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (w skr. dyplom Technika OZE) i EUROPASS wystawia i przesyła listownie OKE.

Aby otrzymać dyplom Technika OZE i Europass, należy do OKE Wrocław przesłać:
wniosek o wydanie dyplomu i
świadectwo potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego: oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem.

 

Strona OKE skąd można pobrać wniosek o wydanie Dyplomu i Europass >  
Link bezpośredni do pobrania wniosku – plik PDF >

 

We wniosku, należy podać;
„symbol cyfrowy zawodu”: 311930
„nazwa zawodu”: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

Dane adresowe OKE Wrocław > 

W razie pytań – dane kontaktowe z działem OKE: Wyniki egzaminów, zaświadczenia, świadectwa i dyplomy:

tel: 71 785 18 64, e-mail: wo.sekretariat@oke.wroc.pl

 

Certyfikat Akademii Viessmann
Jest to pamiątkowy Certyfikat potwierdzający ukończenie Szkoły Akademii Viessmann.
Wydawany jest po ukończeniu kursu B21 i B22 oraz po zdaniu wszystkich egzaminów państwowych.

 

Certyfikowany instalator OZE (UDT)
Na podstawie Dyplomu Technika OZE (na podstawie wykształcenia), można złożyć wniosek do UDT o wydanie certyfikatu dla danego OZE lub nawet wszystkich 5-ciu OZE (bez dodatkowych szkoleń i bez konieczności zdawania egzaminów).

Informacje o tym jak wygląda procedura uzyskania Certyfikatu/Certyfikatów, znajdziesz w krótkim przewodniku – plik PDF > 

 

Dokumenty:
Wniosek o wydanie Certyfikatu > 
Oświadczenie o niekaralności >  
Oświadczenie o zgodzie/odmowie ujawnienia informacji o miejscu pracy > 

 

Więcej o Certyfikacji Instalatorów OZE na stronie UDT: Certyfikacja instalatorów w zakresie OZE > 

 

Uprawnienia Viessmann
Absolwentom naszej szkoły przysługują takie uprawnienia, oczywiście o ile Słuchacz uczestniczył w odpowiednich zajęciach praktycznych Viessmann i zaliczył je. Są to zajęcia dotyczące: pomp ciepła, kolektorów słonecznych, fotowoltaiki, kotłów małej i średniej mocy, wentylacji z odzyskiem ciepła.

 

Dla Absolwentów naszej szkoły uprawnienia wydawane są na 3 lata (normalnie Viessmann nadaje uprawnienia na 2 lata).
Standardowo Absolwent otrzymuje uprawnienia dla firmy: „Akademia Viessmann” i o numerze NIP: 6932007311.

 

Jeśli ktoś zechce, mogą zostać wydane dla konkretnej firmy – wówczas w formularzu zgłoszenia proszę wpisać dane tej firmy.

 

Uprawnienia Viessmann nie są wydawane w formie papierowej.
Od jakiegoś czasu funkcjonuje w Viessmann tzw. Karta Instalatora Viessmann – po nadaniu uprawnień każdy otrzyma login i hasło do serwisu Instalatora: https://www.viessmann-serwis.pl/bzu/
W serwisie będzie można sprawdzić jakie uprawnienia zostały nadane i wydrukować je.

 

Za nadawie uprawnień odpowiada firma Viessmann – a dokładnie Pan Jakub Pawłowicz (e-mail: PaoJ@viessmann.com ; tel: 782 756 871).

 

Osoby, które chcą otrzymać uprawnienia Viessmann proszę o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i odesłanie na adres e-mail: kgnyra@gmail.com ; w tytule maila proszę wpisać: AKADEMIA – UPRAWNIENIA
„Numer uprawnień Viessmann” – pole to pozostaw puste.

 

Formularz zgłoszeniowy, plik xlsx > 

 

Absolwenci którym zostaną nadane uprawnienia, z „automatu” będą umieszczeni w bazach firmy Viessmann, do których swobodny dostęp mają klienci końcowi, pracodawcy i praktycznie każdy.

 

Absolwenci naszej szkoły nie otrzymują uprawnień do serwisowania urządzeń firmy Viessmann. Oczywiście, każdy może takie samodzielnie zdobyć, ale to jest już całkiem inna procedura a same uprawnienia są płatne.

 

 

„PARTNER VIESSMANN”

 

Webinary dodatkowe 

Webinary, które cyklicznie organizujemy: z zakresu urządzeń i instalacji OZE, marketingu i sprzedaży, rozwoju osobistego, itd.
Będziemy informować i zapraszać na nie Absolwentów.

 

Jeśli ktoś nie chce otrzymywać zaproszeń na Webinary – proszę o taką informację, na adres: kgnyra@gmail.com

 

Praca w OZE
Jeśli szukasz pracy, chciałbyś zmienić pracę lub szukasz pracowników – przegotowaliśmy serwis internetowy, gdzie można umieścić swoją aplikację lub ofertę pracy.
Serwis dedykowany jest branży instalacyjnej i OZE, kierowany głównie do firm współpracujących z Viessmann.

 

Trwają końcowe prace nad serwisem, więc niebawem zostanie uruchomiony, o czym oczywiście poinformujemy.

 

Program Instalator
Nie musisz być Partnerem Handlowym Viessmann żeby sprzedawać i montować urządzenia firmy.
Program Instalator pozwala na łatwe zarabianie dodatkowych pieniędzy, przy okazji tego co robicie na co dzień.
Więcej informacji o Programie Instalator na stronie: https://programinstalator.pl/

 

Infolinia techniczno-serwisowa Viessmann 24-h
Dla Instalatorów jak również dla klientów końcowych, dostępna jest infolinia techniczno-serwisowa Viessmann.
Można dzwonić przez całą dobę i przez 7 dni w tygodniu: 801 0 801 24

 

Więcej o Serwisie firmy Viessmann i o Infolinii: http://www.viessmann.pl/pl/serwis-24h.html

 

 

Masz pytania, propozycje, uwagi, jestem do dyspozycji:

Krzysztof Gnyra

tel: 602 231 407

e-mail: kgnyra@gmail.com

 

 

Dlaczego warto?

  • zdobędziesz tytuł i dyplom: Technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • za darmo zdobędziesz certyfikaty uprawniające do montażu urządzeń firmy Viessmann
  • możesz zaoszczędzić od 8 650 zł do nawet 11 150 zł jeśli będziesz chciał uzyskać certyfikat: Certyfikowany Instalator OZE (dla wszystkich 5-ciu Odnawialnych Źródeł Energii)
  • pewna przyszłość – eksperci spodziewają się prawdziwego boomu na instalacje OZE i powstanie ok. 70 000 nowych miejsc pracy – posłuchaj wywiadu z ekspertem:

Już teraz możesz zapisać się do szkoły na rok 2017/18 r.

Dostaniesz od nas więcej informacji. Do niczego to nie zobowiązuję!

OZE News:

Do 2040 roku połowa mocy będzie zainstalowana w OZE

Do 2040 roku połowa mocy będzie zainstalowana w OZE

Według najnowszego raportu Bloomberg New Energy Finance (BNEF) dynamiczny spadek kosztów energii ze źródeł odnawialnych nie zamierza zwalniać. Jakie będzie to miało skutki? Więcej w…

Siła odnawialnych źródeł energii wciąż wzrasta - dane z 2016 roku

Siła odnawialnych źródeł energii wciąż wzrasta

Odnawialne źródła energii wciąż rosną w siłę. Widać to najlepiej po wynikach z 2016 roku. Okazuje się, że potencjał OZE w ubiegłym roku uległ podwyższeniu…

Śląsk przyjął ustawę antysmogową

Śląsk przyjął ustawę anysmogową

O tym, jak bardzo zanieczyszczony jest Śląsk nikomu nie trzeba chyba mówić. Sejmik Województwa Śląskiego wziął to pod uwagę i przegłosował ustawę antysmogową. Jej ustalenia…

Zobacz wszystkie aktualności