Oferta szkoleniowa firmy Viessmann dla projektantów, wykonawców oraz instalatorów systemów grzewczych.

› Przejdź do strony www

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoleniową

› Przejdź do podstrony z ofertą

Archiwum wykładów 2016-17

W dziale tym znajdują się prezentacje i nagrania z wykładów, które się odbyły.
Uwag. Prosimy o nieudostępnianie hasła do strony Archiwum jak również prezentacji osobom spoza Akademii.

 

EGZAMINY PAŃSTWOWE 2017r
Zarządzenie Dyrektora Szkoły:

 

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU 

 

Egzamin w czerwcu 2017 r. – Deklaracja dla kursu:
B21: link do Deklaracji on-line >
B22: link do Deklaracji on-line >

 

UWAGA! Deklarację należy „złożyć” do 15.02.2017. Słuchacz który nie złoży Deklaracji, nie będzie mógł zdawać egzaminu państwowego w czerwcu tego roku.

 

Następny termin egzaminów – styczeń 2018r.

 

TESTY TRENINGOWE

Testy treningowe – zestawy >

Test treningowy – wszystkie pytania >

 

Egzaminy – testy z egzaminów, które się odbyły i które można rozwiązywać on-line w serwisie kwalifikacjewzawodzie.pl:
– testy dla kursu B21 >
– testy dla kursu B22 >

 

e-PODRĘCZNIKI 

Bezpłatne poradniki do pobrania w formie plików PDF, z: biblioteka.cyfrowaszkola.waw.pl/biblioteka
które mogą stanowić doskonałe uzupełnienie kształcenia w naszej szkole:

Poradniki dla: Montaż instalacji grzewczych, sanitarnych, wentylacji i klimatyzacji >
Poradniki dla: Elektryk >
Poradniki dla: Roboty wykończeniowe w budownictwie >
Poradniki dla: Bezpieczeństwo i higiena pracy >

 

Webinary dodatkowe:

Lokalna promocja firmy w internecie, 29.09.2016 – link do nagrania >

Co powinieneś wiedzieć, żeby nie dać się oszukać na kampanii Google AdWords, 27.10.2016 – link do nagrania >

Jak oddalać zastrzeżenia i finalizować sprzedaż, A.Bednarski, 28.11.2016 >

Zdalne systemy monitorowania  i sterowania pracą kotła, G.Sasin, 20.12.2016 >

Dotykowe regulatory kotłów Vitodens; G.Sasin, 31.01.2017 >

Porównanie powietrznych pomp ciepła Vitocal 100-S i Vitocal 200-S, G.Sasin, 28.02.2017 >

Aspekty techniczne i ekonomiczne procesu inwestycyjnego w pompę ciepła. Analiza w programie VITO-WP, Artur Kaczmarczyk, 28.03.2017 >

Rynek Inwestora i Instalatora, Agnieszka Prokopczuk, 11.04.2017 >

Pompy ciepła powietrze-woda większych mocy, do ok. 240 kW – dla nowych i modernizowanych obiektów,
Artur Kaczmarczyk, 06.06.2017:
link do nagranego webinaru >
link do prezentacji prowadzącego, plik PDF >

Pompy ciepła – wybrane aspekty techniczne instalacji górnego źródła ciepła, A.Kaczmarczyk 11.07.2017 >

Jak skutecznie negocjować z klientem i obronić cenę usługi, M.Prokopczuk, 08.08.2017 >

Hałas w instalacjach pomp ciepła. A. Kaczmarczyk, 30.08.2017 >

 

Webinar dla Kotly.pl: Pompa ciepła w modernizowanym domu, K.Gnyra, 24.11.2016; plik PDF >
link do nagrania >>
Plusy i minusy pompy ciepła, K.Gnyra, 02.02.2017 >

 

Prezentacje i nagrania z wykładów B.21

T0 Webinar wprowadzający, 27.09.2016, prezentacja PDF 1,54 MB >
Link do nagranego webinaru >>

T01. Podstawy energetyki cieplnej, PDF 3,04 MB >
nagrany wykład >>
T02. Podstawy elektrotechniki, cz.1; 13.12.2016, plik PDF >
link do nagranego wykładu >>

T02. Podstawy elektrotechniki, cz2; 28.12.2016, plik PDF >
link do nagranego wykładu >>

 

KOSZTORYSOWANIE W PRAKTYCE – ćwiczenia
(przedmiot nie dotyczy Słuchaczy: Absolwent i Instalator)

Kosztorysowanie – ćwiczenia, 07.03.2017, plik PDF >
link do nagranego wykładu >>
Projekty – zadania do wykonania:
Załącznik 1. Informacje, zaliczenia, zadania, plik PDF: B21_Kosztorysowanie_w_prkt__cwiczenia__KG_2017
Załącznik 2. Przedmiar robót, plik PDF: Projekt_1__KOSZTORYS

 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRAKTYCZNA – ćwiczenia
(przedmiot nie dotyczy Słuchaczy: Absolwent i Instalator)
cz1.  Rysunek techniczny, 28.02.2017, pik PDF >
cz2.  Rysunek techniczny wspomagany komputerowo, 28.02.2017, plik PDF >
cz3. Przenikanie ciepła – obliczanie, 28.02.2017, plik PDF >
link do nagranego wykładu >>

Projekty- zadania do wykonania:
Załącznik 1. Informacje, zaliczenia i realizacja projektów, PDF >
Załącznik 2. Projekty – zadania, PDF >
Załącznik 3. Schemat do zadania nr 1, PDF >

 

Systemy energetyki odnawialnej (SEO)

Marcin Michalski:
T1 i T2 Energetyka słoneczna – kolektory słoneczne, plik PDF >
link do nagranego wykładu, cz1. >>
link do nagranego wykładu, cz2. >>

12.10.2016 – ciąg dalszy T1 i T2, prezentacja ta sama co wcześniej
link do nagranego wykładu, cz3. >>

T3 i T4 Fotowoltaika, plik PDF >
link do nagranego wykładu >>
26.10.2016 – ciąg dalszy: Fotowoltaika (T3 i T4)
link do nagranego wykładu >>

T5. Układy sterowania i regulacji w energetyce, 11.01.2017, plik PDF >
link do nagranego wykładu >> 

T6. Energia elektryczna, cz2; 25.01.2017, plik PDF >
link do nagranego wykładu >>

 

Alina Jeszke-Tymokowska:
T1. Podstawy energetyki, plik PDF >
link do nagranego wykładu >>

T2. Spalanie paliw cz1, plik PDF >
T2. Spalanie paliw cz2, plik PDF >
link do nagranego wykładu >>

T3. Podstawy obliczeń instalacji, 18.01.2017, plik PDF >
link do nagranego wykładu >>

T4. Systemy odprowadzania spalin, 22.03.3027, PDF >
link do nagranego wykładu >>

T5. Systemy energetyczne, 05.04.2017, PDF >
link do nagranego wykładu >>

T6. Podstawy obliczeń instalacji rurowych, 12.04.2017, PDF >
link do nagranego wykładu >>

 

Krzysztof Gnyra
T1. Energetyka geotermalna, plik PDF >
link do nagranego wykładu >

T2. Pompy ciepła, cz1; 16.11.2016, PDF >
link do nagranego wykładu >>
Załącznik 1 >; Załącznik 2 >; Załącznik 3 >

T3. Pompy ciepła, cz2.; 23.11.2016, PDF >
link do nagranego wykładu >>

T4. Pompy ciepła cz.3; 30.11.2016, PDF >
link do nagranego wykładu >>
Załączniki: T5. Dolne źródło ciepła – Wytyczne PORT PC >
Załączniki – artykuły: Pompa ciepła zamiast kotła węglowego ? >  Efektywność pomp ciepła powietrze-woda >

T6 i T7. Energetyka wiatrowa, plik PDF >
link do nagranego wykładu, cz.1 z 07.12.2016 >>
link do nagranego wykładu, cz.2 z 14.12.2016 >>

T8. Energetyka wodna, 21.12.2016, PDF >
link do nagranego wykładu >>

 

Ryszard Tytko
T1. Biogazownie, 26.01.2017, plik PDF >
link do nagranego wykładu >>

T2. 02.02.2016 – link do nagranego wykładu >>
(wykład rozpoczął się o 19:35)

T3. Przygotowanie do egzaminu, 22.02.2017 – link do nagranego wykładu >>

 

Technologia montażu systemów energetyki odnawialnej (TMSEO)
Marcin Michalski
T1 BHP, plik PDF >
link do nagranego wykładu >>

T2 Fotowoltaika, plik PDF >
link do nagranego wykładu >>
T3 Fotowoltaika, 17.11.2016, plik PDF >
link do nagranego wykładu >>

T4. Fotowoltaika, 24.11.2016, plik PDF >
link do nagranego wykładu >

T5. Kolektory słoneczne, 01.12.2016, plik PDF >
link do nagranego wykładu >>

T6. Kolektory słoneczne cz.2, 09.12.2016 – prezentacja ta sama co w T5,
link do nagranego wykładu >>

T7. Pompy ciepła, 15.12.2016, plik PDF >
link do nagranego wykładu >>

T8. Pompy ciepła – wymienniki gruntowe, 29.12.2016, PDF >
link do nagranego wykładu >>

 

T9.1. DOBÓR I MONTAŻ KOTŁOWNI, cz1, 23.03.2017, PDF >
link do nagranego wykładu >>

T9.2. DOBÓR I MONTAŻ KOTŁOWNI, cz2, 30.03.2017, PDF >
link do nagranego wykładu > 
T9.3. DOBÓR I MONTAŻ KOTŁOWNI, cz3, 06.04.2017, PDF >
link do nagranego wykładu >

 

Alina Jeszke-Tymkowska
T1. Instalacje wodociągowe, plik PDF >
link do nagranego wykładu >>

T2 cz1 Graficzne oznaczenia elementów instalacji, 10.11.2016, plik PDF >
T2 cz2. Pomiary wielkości fizycznych, 10.11.2016, plik PDF >
link do nagranego wykładu >>

T3. Instalacje wodociągowe – narzędzia, 02.02.2017, plik PDF >
T4. Instalacje gazu, 02.02.2017, plik PDF >
link do nagranego wykładu T3 i T4 >> 

T5. Instalacje gazowe, c.d., 09.02.2017, PDF >
T6. Instalacje grzewcze, 09.02.2017, PDF >
Zadanie: plik 1 >    plik 2 >    plik 3 >
link do nagranego wykładu: T5 i T6 >>

T7. Montaż instalacji grzewczych, 16.02.2017, plik PDF >
link do nagranego wykładu >>

T8. Instalacje wentylacji, 23.02.2017, plik PDF >
link do nagranego wykładu >>

T9. Montaż instalacji wentylacji, 02.03.2017, plik PDF >
link do nagranego wykładu >>

T10. Klimatyzacja, 16.03.2017, PDF >
link do nagranego wykładu >>

T11. Montaż i eksploatacja klimatyzacji, 29.03.2017 (za 09.03), plik PDF >
link do nagranego wykładu >>

 

prof. Ryszard Tytko
T1. Instalacje elektryczne i połączenie elektryczne, 12.01.2017, PDF >
link do nagranego wykładu >>
T
2. Instalacje elektryczne i połączenia elektryczne cz.2, 19.01.2017 – prezentacja ta sama co w T1
link do nagranego wykładu >>

 

Rysunek techniczny
Krzysztof Gnyra
T1. Rysunek techniczny, cz1 (10.01.2017), plik PDF >
T2. Rysunek techniczny, cz2, 17.01.2017, plik PDF >
T3. Podstawowe pojęcia stosowane w budownictwie, 17.01.2017, plik PDF >
Załącznik – Słownik budowlany, plik PDF >
T1-T3 link do nagranego wykładu >>
T4. Oznaczenie na rysunkach, 24.01.2017, plik PDF >
T4 – załącznik: Oznaczenia na rysunkach, c.d.; 24.01.2017, PDF >
T5. Dokumentacja techniczna w procesie inwestycyjnym, 24.01.2017, plik PDF >
T5 – załącznik: Prawo budowlane – proces inwestycyjny, PDF >
T6. Szukanie informacji, 24.01.2017, plik PDF >
T4-T6 link do nagranego wykładu >>
Załączniki – dodatkowe materiały:
ProjektyPompa ciepła gruntowa 53,5 MB >   Instalacje OZE >   Projekt c.o.+wentylacja >   Instalacja wod-kan >
Projekt inst. PV: 18 kWp >  40 kWp >  89 kWp >  1 MW >  2 MW >   Projekt Koncepcyjny 5 kWp >   Projekt PV – szkoła 24,6 MB >
Elektrownia wiatrowa: 0,8 MW >   1,4 MW >   2 MW >
Wentylacja: Rekuperacja – dom >   Pływalnia i hala sportowa >   Wentylacja z odzyskiem ciepła >

 

Podstawy kosztorysowania (PK)
Krzysztof Gnyra:
T1. Wprowadzenie, 07.02.2017 (31.01.2017), plik PDF >
T2. Kosztorysy, 07.02.2017 (31.01.2017), plik PDF >
T3. Normowanie w kosztorysowaniu, 07.02.2017 (31.01.2017), plik PDF >
link do nagranego wykładu T1-3 >> 

T4. Podstawy kosztorysowania, 21.02.2017, plik PDF >
T5. Kosztorysowanie, 21.02.2017, plik PDF >
T6. Kosztorysowanie i ofertowanie, 21.02.2017, plik PDF >
T4-T6, link do nagranego wykładu >>

 

Prezentacje i nagrania z wykładów B.22

 

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW
Dokumentacja instalacji energetyki odnawialnej
Ryszard Tytko:
PE1 – nagrany wykład, 15.03.2017 >>
PE2 – nagrany wykład, 22.03.2017 >>
PE3 – nagrany wykład, 29.03.2017 >> 
PE4 – nagrany wykład, 05.04.2017 >> 
PE5 – nagrany wykład, 12.04.2017 >>

 

SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI ZAWODOWEJ – ćwiczenia
(przedmiot nie dotyczy Słuchaczy: Absolwent i Instalator)
link do nagranego wykładu >>

Projekty- zadania do wykonania:
Załącznik 1. Informacje, zaliczenia i realizacja projektów, PDF >
Załącznik 2. Projekty – zadania – plik PDF >   w wersji Word >
Załącznik 3. Kalkulator do porównania kolektorów słonecznych, plik Excel >
Załącznik 4. Artykuł – Pompa ciepła w trudnych warunkach pracy, PDF >
Załącznik 5. Artykuł – Od czego zależy wielkość dolnego źródła…, PDF >


Systemy energetyki odnawialnej (SEO)

Alina Jeszke-Tymkowska:
T1 Gospodarka energetyczna cz1, plik PDF >
T1 Gospodarka energetyczna cz2, plik PDF >
link do nagranego wykładu >>

T2 Eksploatacja i remonty, plik PDF >
link do nagranego wykładu >>

T3. Wspomaganie komputerowe w projektowaniu instalacji, plik PDF >
link do nagranego wykładu >>

T4 cz1 Graficzne oznaczenia elementów instalacji, plik PDF >
T4 cz2. Pomiary wielkości fizycznych, plik PDF >
link do nagranego wykładu >>
Przekreślone – to pomyłka, bo są to tematy z B21…

T5. Wspomaganie komputerowe – Zadanie, 15.11.2016, PDF >
Lin do nagranego wykładu >>

T6. Odrabiany wykład, 04.04.2017, PDF >
link do nagranego wykładu >>

 

Marcin Michalski:
T1 Układy sterowania i regulacji w energetyce, plik PDF >
link do nagranego wykładu >>

T2. Fotowoltaika, 22.11.2016, plik PDF >
link do nagranego wykładu >>

T3. Fotowoltaika, 29.11.2016, plik PDF >
link do nagranego wykładu >>
Załącznik: Zgłoszenie przyłączenia PV:
Enea >  Energa >  PGE >  RWE >  Tauron >

T4. Fotowoltaika – EasySolar; 06.12.2016, link do nagranego wykładu >>

T5. Fotowoltaika – EasySolar; 13.12.2016, PDF >
link do nagranego wykładu >>

T6. Kolektory słoneczne, 20.12.2016, PDF >
link do nagrania, cz1 >
link do nagranego wykładu, cz2 >>

T7. Energetyka wodna, 17.01.2017, plik PDF >
link do nagranego wykładu >>

T8. Energetyka wodna, cz2. 24.01.2017, plik PDF >
link do nagranego wykładu >>

T9. Energetyka wiatrowa, cz1, 31.01.2017, plik PDF >
T9. Energetyka wiatrowa, cz2, 31.01.2017, plik PDF >
link do nagranego wykładu >>

T9. Energetyka wiatrowa, cz3, 07.02.2017, plik PDF >
T9. Energetyka wiatrowa, cz4, 07.02.2017, plik PDF >
link do nagranego wykładu, cz3-4- >>

T10. Energetyka geotermalna, 21.02.2017, plik PDF >
link do nagranego wykładu >

T11. Biopaliwa, 28.02.2017, plik PDF >
link do nagranego wykładu >>

T12. Fermentacja, 14.03.2017, PDF >
link do nagranego wykładu >>

T13. Biomasa, 21.03.2017, PDF >
link do nagranego wykładu >>

T14. Podsumowanie, 28.03.2017, PDF >
link do nagranego wykładu >>

 

Dlaczego warto?

 

  • zdobędziesz tytuł i dyplom: Technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • możesz zaoszczędzić od 8 650 zł do nawet 11 150 zł jeśli będziesz chciał uzyskać certyfikat: Certyfikowany Instalator OZE (dla wszystkich 5-ciu Odnawialnych Źródeł Energii)
  • pewna przyszłość – eksperci spodziewają się prawdziwego boomu na instalacje OZE i powstanie ok. 70 000 nowych miejsc pracy

Startujemy we wrześniu 2024 r.​

Wyślij wstępną ankietę zgłoszeniową dostaniesz więcej informacji. Do niczego to nie zobowiązuje!

OZE News:

Zawód technika OZE czeka na Ciebie

Odnawialne źródła energii są przyszłością energetyki w Polsce, ale i na świecie. Ma to ogromny wpływ na współczesny rynek pracy. Według prognoz rosnąca popularność instalacji…

OZE – czysta energia i mniejsze rachunki

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii jest obecnie dość powszechne, a popyt na instalację tego typu rozwiązań nieprzerwanie rośnie. To dobra wiadomość biorąc pod uwagę nie…

Pomoc dla gości z Ukrainy

Pomoc dla gości z Ukrainy

Firma Viessmann przekazała prezent w postaci darowizny. Znalazło się w nim 100 bonów na zakupy o wartości 100 zł dla gości Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia…

Zobacz wszystkie aktualności