Oferta szkoleniowa firmy Viessmann dla projektantów, wykonawców oraz instalatorów systemów grzewczych.

› Przejdź do strony www

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoleniową

› Przejdź do podstrony z ofertą

 • Technik OZE Viessmann

Technik OZE – informacje

 

Nazwa: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Kod: 311930
Synteza: Projektuje i nadzoruje wykonanie instalacji sanitarnych i grzewczych wyposażonych w urządzenia i systemy energetyki odnawialnej: kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę, przeznaczonych do ogrzewania budynków i poboru ciepłej wody; technik energii odnawialnej sprawuje nadzór nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania wyposażenia sanitarnego budynków: instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i grzewczych.

Zadania zawodowe technika energii odnawialnej:

 • wykonywanie szkiców i rysunków instalacji sanitarnych i grzewczych;
 • projektowanie instalacji grzewczej oraz ciepłej wody użytkowej z kolektorami słonecznymi, pompą ciepła i kotłem na biomasę – w ramach posiadanych uprawnień;
 • technik energetyki odnawialnej ustala, zgodnie z dokumentacją techniczną, lokalizację urządzeń i instalacji grzewczych;
 • prowadzenie budowy lub nadzoru technicznego instalacji i urządzeń sanitarnych stanowiących wyposażenie budynku – w ramach posiadanych uprawnień;
 • przeprowadzanie próby szczelności i ciśnienia wykonanych instalacji;
 • przeprowadzanie kontroli jakości wykonania robót instalacyjnych oraz zgodności z dokumentacją techniczną i postanowieniami prawa budowlanego;
 • nadzorowanie eksploatacji instalacji sanitarnych i grzewczych;
 • lokalizowanie i usuwanie wadliwie działającego wyposażenia sanitarnego budynków;
 • organizowanie stanowisk pracy, dobieranie materiałów, narzędzi, sprzętu i maszyn do wykonania instalacji sanitarnych w budynkach;
 • organizowanie brygad wykonawczych i kierowanie pracą brygady roboczej oraz organizowanie przebiegu prac instalacyjnych, konserwacyjnych i remontowych, z uwzględnieniem gospodarki materiałowej i sprzętowej oraz zasad bhp, ppoż i ochrony środowiska;
 • sporządzanie kalkulacji robót instalacyjnych, kosztorysów i ofert przetargowych.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • technik odnawialnych źródeł energii przygotowuje sprawowanie nadzoru technicznego w administracji publicznej w zakresie opiniowania i uzgadniania dokumentacji instalacji sanitarnych;
 • doradzanie w zakresie możliwości wykorzystywania urządzeń i systemów odnawialnych źródeł energii;
 • udział w pracach badawczych związanych z urządzeniami i systemami energetyki odnawialnej – wykonywanie prac uzupełniających, pomiarowych i pomocniczych.

 

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (http://psz.praca.gov.pl)

 

Technik energetyki odnawialnej

 

Technik odnawialnych źródeł energii to zawód stosunkowo młody, a już przebojem wdzierający się rynek pracy. Zapotrzebowanie na osoby zaznajomione z tematyką OZE wynika z rosnącej świadomości w zakresie degradacji środowiska naturalnego, za którą w dużej mierze odpowiedzialne jest nadmierne wykorzystywanie paliw kopalnych. Technik energii odnawialnej to właśnie ta osoba, która ma uczynić dom, zakład pracy czy budynek użyteczności publicznej, miejscem racjonalnego gospodarowania surowcami, wpisującym się w politykę przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

 

Pod pojęciem OZE, czyli Odnawialnych Źródeł Energii, kryją się surowce naturalne, których pobór nie wiąże się z ryzykiem wyczerpania, gdyż ich zasób odbudowuje się w krótkim czasie lub też nie wyczerpuje się w ogóle. Należą do nich słońce, powietrze i wiatr, woda (która nie jest w procesie zanieczyszczana), ziemia (w związku z temperaturą w jej wnętrzu) oraz różnego rodzaju biopaliwa. Do OZE zalicza się także energię jądrową. Technik energetyki odnawialnej wykorzystuje te zasoby do zasilania budynków i innych obiektów, czasami w połączeniu z opozycyjnymi do OZE nieodnawialnymi źródłami energii, takimi jak węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny.

 

Zwłaszcza w krajach rozwiniętych obserwowany jest dynamiczny rozwój OZE. Także w Polsce w 2019 r. energia odnawialna zaspokajała ponad 12 proc. całego zapotrzebowania energetycznego kraju. To jednak ciągle za mało, by wyhamować globalne ocieplenie, nie mówiąc już o odwróceniu szkód, które wyrządziliśmy Ziemi zwłaszcza w ostatnim stuleciu.

 

Technik OZE – zawód przyszłości

 

Technik OZE jest więc zawodem przyszłości. Wkrótce bez jego udziału nie będzie możliwa żadna inwestycja zakładająca cykliczny pobór energii – dom prywatny, hala produkcyjna, obiekt sportowy czy kulturalny. Ogromną zaletą tego zawodu jest niewątpliwie wysoka stawka godzinowa, ale to nie wszystko – nie bez znaczenia jest przecież ogromna satysfakcja wynikająca z ważnej roli, jaką specjalista od OZE ma do odegrania w procesie przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Niewiele jest w końcu osób, które za swoją ciekawą pracę otrzymują bardzo dobre wynagrodzenie, a przy tym przyczyniają się do poprawy warunków życia nie tylko własnych i własnej rodziny, ale także całego społeczeństwa, również przyszłych pokoleń. Dzięki Szkole Partnerskiej Viessmann masz szansę dołączyć do grona tych szczęśliwców.

Dlaczego warto?

 

 • zdobędziesz tytuł i dyplom: Technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • możesz zaoszczędzić od 8 650 zł do nawet 11 150 zł jeśli będziesz chciał uzyskać certyfikat: Certyfikowany Instalator OZE (dla wszystkich 5-ciu Odnawialnych Źródeł Energii)
 • pewna przyszłość – eksperci spodziewają się prawdziwego boomu na instalacje OZE i powstanie ok. 70 000 nowych miejsc pracy

Startujemy we wrześniu 2024 r.​

Wyślij wstępną ankietę zgłoszeniową dostaniesz więcej informacji. Do niczego to nie zobowiązuje!

OZE News:

Zawód technika OZE czeka na Ciebie

Odnawialne źródła energii są przyszłością energetyki w Polsce, ale i na świecie. Ma to ogromny wpływ na współczesny rynek pracy. Według prognoz rosnąca popularność instalacji…

OZE – czysta energia i mniejsze rachunki

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii jest obecnie dość powszechne, a popyt na instalację tego typu rozwiązań nieprzerwanie rośnie. To dobra wiadomość biorąc pod uwagę nie…

Pomoc dla gości z Ukrainy

Pomoc dla gości z Ukrainy

Firma Viessmann przekazała prezent w postaci darowizny. Znalazło się w nim 100 bonów na zakupy o wartości 100 zł dla gości Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia…

Zobacz wszystkie aktualności