Oferta szkoleniowa firmy Viessmann dla projektantów, wykonawców oraz instalatorów systemów grzewczych.

› Przejdź do strony www

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoleniową

› Przejdź do podstrony z ofertą

 • Jak zostać słuchaczem?

Szkolenia

Zapraszamy wszystkich słuchaczy do uzupełniania swoich kwalifikacji zawodowych, przez udział w szkoleniach.

 

Szkolenia Viessmann

Dla słuchaczy szkoły, realizujących 2-letni tryb nauki, udział w szkoleniach prowadzonych przez firmę Viessmann jest bezpłatny. Z wyjątkiem szkoleń: Uprawnienia określone przepisami URE (SEP), które są płatne.

 

Harmonogramy szkoleń są ogólnodostępne na stronie internetowej firmy Viessmann: Viessmann-szkolenia.pl > Oferta szkoleniowa >

 

Szkolenia fachowe prowadzone są przez wykładowców szkoły firmy Viessmann, w ciągu tygodnia roboczego. Obejmują szereg zagadnień teoretycznych i praktycznych dla instalatorów, projektantów, doradców handlowych.

 

Udział w szkoleniach firmy Viessmann możliwy jest po wcześniejszym zapisaniu się i otrzymaniu potwierdzenia o możliwości wzięcia w nim udziału.

 

Każde szkolenie montażowe lub montażowo-uruchomieniowe kończy się testem pisemnym, a po jego zaliczeniu uczestnik otrzymuje odpowiednie dokumenty autoryzacyjne Viessmann oraz własne konto na portalu www.viessmann-serwis.pl. Po zalogowaniu się można śledzić swoje uprawnienia i modyfikować dane kontaktowe widoczne dla Klienta Końcowego, a także pobrać materiały szkoleniowe i inne przydatne dokumenty.

 

Szkolenia i uprawnienia firmy Viessmann Słuchacze Szkoły Viessmann Samodzielne zdobywanie uprawnień
Kotły gazowe wiszące i kompaktowe – dobór, montaż i uruchomienie 0 zł 200 zł netto / 246 zł brutto
Kolektory słoneczne – dobór, montaż i uruchomienie 0 zł 100 zł netto / 123 zł brutto
Gruntowe i powietrzne pompy ciepła – dobór i montaż 0 zł 200 zł netto / 246 zł brutto
Montaż i uruchomienie kotła pelletowego EasyPell 0 zł 100 zł netto / 123 zł brutto
Dobór, montaż i uruchomienie urządzeń wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła 0 zł 100 zł netto / 123 zł brutto
Dobór i montaż instalacji fotowoltaicznych 0 zł 200 zł netto / 246 zł brutto
Montaż i uruchomienie kotłów stojących małej mocy 0 zł 100 zł netto / 123 zł brutto
Montaż i uruchomienie kotłów stojących średniej mocy 0 zł 300 zł netto / 369 zł brutto
Obsługa i programowanie automatyki kotłowej 0 zł 100 zł netto / 123 zł brutto
Koszt całkowity: 0 zł 1 400 zł netto / 1 722 zł brutto

 

Więcej o szkolenia firmy Viessmann: www.viessmann-szkolenia.pl

 

Zapisać się na szkolenie/szkolenia można wysyłając maila bezpośrednio do prowadzących szkolenia w poszczególnych oddziałach Viessmann – z podaniem informacji, że „jestem Słuchaczem Szkoły Viessmann”:

 

Wrocław Mysłowice Piaseczno k/Warszawy

Jakub Pawłowicz
PaoJ@viessmann.com 
tel: 782 756 871

Szymon Lenartowicz
LeaS@viessmann.com 
tel: 782 756 873

Szymon Lenartowicz
LeaS@viessmann.com 
tel: 782 756 873

Kamil Galiak
GlkK@viessmann.com
tel: 782 756 130
Kamil Zborowski
ZskK@viessmann.com
tel: 782 756 330
Grzegorz Sasin
SaiG@viessmann.com 
tel: 782 756 430
Komorniki k/Poznania Pruszcz Gdański  
Jakub Pawłowicz
PaoJ@viessmann.com
tel: 782 756 871
Jakub Pawłowicz 
PaoJ@viessmann.com 
tel: 782 756 871
 
Roman Snela
SnlR@viessmann.com
tel: 782 756 230
 Roman Snela 
SnlR@viessmann.com 
tel: 782 756 230
 

 

Uwaga. Słuchacze Szkoły Viessmann, w ramach prowadzonych zajęć, nie otrzymują uprawnień do serwisowania urządzeń i instalacji – takie uprawnienia można zrobić-uzyskać samodzielnie w firmie Viessmann.

 

Szkolenia specjalistyczne

Polecamy szkolenia i uprawnienia specjalistyczne:

 • Układy termodynamiczne w pompach ciepła w praktyce
 • Uprawnienia chłodnicze
 • Uprawnienia energetyczne

 

Układy termodynamiczne w pompach ciepła w praktyce

Czas trwania szkolenia: 1 dzień
Koszt szkolenia: 500,00 zł
Uzyskane uprawnienia: Obsługa serwisowa instalacji pomp ciepła Viessmann (bez uprawnień chłodniczych)
Okres ważności uprawnień: 2 lata
Ośrodek szkoleniowy: Centralnym Ośrodkiem Chłodnictwa w Krakowie

 

Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie „COCH”, w lipcu 2014r. uzyskał pierwszą w Polsce akredytację w zakresie prowadzenia badań pomp ciepła zgodnie z obowiązującymi normami – honorowana w całej Europie.
Więcej o COCH >

 

Szkolenie realizowane w formie zajęć praktycznych (9 godzin), odbywa się na trzech stanowiskach szkoleniowych z pompami ciepła Vitocal 200-S, Vitocal 350-A, Vitocal 160-A. Przy jednym stanowisku znajduje się maksymalnie 3 osoby + trener.

 

Uczestnicy w ramach szkolenie uzyskują wiedzę z następującego zakresu:

 • wybrane zagadnienia z termodynamiki
 • czynniki chłodnicze – właściwości, rodzaje
 • sprężarkowe pompy ciepła
 • zasada działania układów chłodniczych
 • straty energetyczne w sprężarkowych pompach ciepła i rzeczywisty współczynnik wydajności
 • źródła ciepła niskotemperaturowego i sposoby jego pozyskiwania
 • elementy konstrukcyjne sprężarkowych pomp ciepła
 • wymienniki ciepła (skraplacze, parowniki, wpływ wymienników ciepła na działanie pomp ciepła)
 • urządzenia regulacyjne i sterujące, zawory rozprężne, presostaty i termostaty

 

Część praktyczna obejmuje m.in. poniższą problematykę :

 • pomiary parametrów działania
 • ocena parametrów pracy za pomocą diagnostyki przeprowadzonej z poziomu regulatora Vitotronic
 • analiza pracy układów chłodniczych, wykrywanie usterek
 • symulacja zmian parametrów dolnego i górnego źródła ciepła – wpływ na wydajność pompy ciepła
 • sprężarki z ekonomizerem (cykl EVI w Vitocal 350-A) – analiza pracy, zalety cyklu EVI
 • praktyczne wykonanie próby szczelności instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
 • sporządzenie protokołu z ciśnieniowej próby szczelności
 • praktyczne wykonanie próżni i suszenie instalacji
 • uruchomienie i pomiary parametrów pracy urządzenia Vitocal 200-S

 

Szkolenie odbywa się na terenie Centralnego Ośrodka Chłodnictwa w Krakowie i prowadzone jest przez doświadczony personel.
Miejsce szkolenia:
ul. Juliusza Lea 116
30-133 Kraków

 

Terminy szkoleń: do uzgodnienia
Zapisy na szkolenie przyjmowane są telefonicznie lub drogą elektroniczną.
tel: 12-637-09-33 w. 231, 212
e-mail: sekretariat@coch.pl
oraz na  www.viessmann-szkolenia.pl

 

Uprawnienia chłodnicze

Uprawnienia chłodnicze, to potoczna nazwa świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych jak np. czynniki chłodnicze stosowane w pompach ciepła i klimatyzacji. Takie uprawnienia powinna posiadać osoba zajmująca się serwisowaniem i naprawą urządzeń chłodniczych oraz obsługą techniczną instalacji chłodniczych.
Pompy ciepła i klimatyzatory są urządzeniami elektrycznymi, więc ich obsługa wymaga również posiadania uprawnień elektrycznych.

 

Uprawnienia chłodnicze można zdobyć w COCH Kraków oraz w innych ośrodkach, np. podanych na stronie chłodnictwoiklimatyzacja.pl > Szkolenia >

 

COCH Kraków : Szkolenie w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi. Świadectwo kwalifikacji – kurs początkowy.
Informacji o szkoleniu >

 

Uprawnienia energetyczne

Osoby zajmująca się urządzeniami i instalacjami powinny posiadać odpowiednie uprawnienia określone przepisami Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

 

Uprawnienia podzielone są na trzy grupy:

 • uprawnienia elektryczne (G1)
 • uprawnienia cieplne (G2)
 • uprawnienia gazowe (G3)

 

Każdy kto wykonuje powyższe instalacje oraz montuje i serwisuje urządzenia, powinien posiadać stosowane do tego uprawnienia – uprawnienia w zakresie ich eksploatacji (E).
Dla sporządzania dokumentacji, np. protokołów odbioru urządzeń i instalacji, protokołów z prób ciśnieniowych, itd., niezbędne są odpowiednie uprawnienia w zakresie dozoru (D).

 

Słuchacze Szkoły Viessmann mogą uzyskać wszystkie uprawnienia energetyczne: G1, G2 i G3, w zakresie ich eksploatacji i dozoru. Kursy i egzaminy prowadzone są w oddziałach szkoły Viessmann: Wrocław, Piaseczno, Mysłowice, Komorniki.
Kursy i egzaminy są płatne.
Uzyskane uprawnienia ważne są przez 5 lat.
Czas trwania szkolenia: 1 dzień (w ciągu 1 dnia można uzyskać wszystkie uprawnienia)

 

Uprawnienia elektryczne: G1 – urządzenia, i instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV  (istnieje możliwość rozszerzenia zakresu uprawnień: powyżej 1 kV).

 

Wykłady na kursie dla grupy 1 (G1), prowadzone są w  godzinach:  8:30 – 12:15 (5 godzin lekcyjnych).
W godzinach: 12:30 – 14:00  odbędą się egzaminy przed uprawnioną Komisją Egzaminacyjną

 

Uprawnienia cieplne: G2 – urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło.
poz. 1 – kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe wraz z urządzeniami pomocniczymi,
poz. 2 – sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi,
poz. 5 – urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze,
poz. 7 – sprężarki oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych.
poz. 10 – aparatura kontrolno-pomiarowa…

 

Uprawnienia gazowe: G3  – urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:
poz. 3 – urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
poz. 6 – urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa,
poz. 7  – urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa,
poz.10 – aparatura kontrolno-pomiarowa…

 

Uwaga. W zależności od potrzeb, zakres uprawnień może zostać rozszerzony o inne  punkty (pozycje), w skali 1-10.

 

Wykłady na kursie dla grupy 2 i 3 (G2 i G3), prowadzone są w godzinach: 14:00 – 18:15 (5 godzin lekcyjnych).
W godzinach: 18:20 – 19:30  przeprowadzane są egzaminy przez uprawnioną Komisją Egzaminacyjną.

 

O ilości egzaminów decyduje osoba uczestnicząca w szkoleniu w dniu kursu (czyli można uzyskać np. tylko eksploatację – E, lub tylko dozór – D, albo E i D w grupie G1, G2 i G3.).
Istnieje możliwość ubiegania się o uprawnienia eksploatacyjne „E” i dozorowe „D” jednocześnie.

 

Na egzaminie wymagany jest Dowód Osobisty i numer PESEL.
Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają materiały merytoryczne do kursu w postaci skryptów, zeszyty i długopisy.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 505 036 015

 

Wykłady on-line (BD.17)

Główna platforma wykładów online:

webinar

Wykłady zaczynamy o godzinie 19:00. Uwaga: logujemy się wpisując swoje imię i nazwisko. Problemy z logowaniem? Dzwoń: 602 231 407

Przejdź do strony logowania

Wykłady on-line (B22/BD.18)

Główna platforma wykładów online:

webinar

Wykłady zaczynamy o godzinie 19:00. Uwaga: logujemy się wpisując swoje imię i nazwisko. Problemy z logowaniem? Dzwoń: 602 231 407

Przejdź do strony logowania

Dlaczego warto?

 

 • zdobędziesz tytuł i dyplom: Technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • za darmo zdobędziesz certyfikaty uprawniające do montażu urządzeń firmy Viessmann
 • możesz zaoszczędzić od 8 650 zł do nawet 11 150 zł jeśli będziesz chciał uzyskać certyfikat: Certyfikowany Instalator OZE (dla wszystkich 5-ciu Odnawialnych Źródeł Energii)
 • pewna przyszłość – eksperci spodziewają się prawdziwego boomu na instalacje OZE i powstanie ok. 70 000 nowych miejsc pracy

Trwa nabór na rok 2021

Rozpoczęcie wrzesień 2021 r. Wyślij wstępną ankietę zgłoszeniową dostaniesz więcej informacji. Do niczego to nie zobowiązuje!
Możesz też zadzwonić pod numer 505 036 015 (pon.-sob. 9-19)

OZE News:

Viessmann z tytułem Dobra Firma

Viessmann z tytułem Dobra Firma

Najbardziej innowacyjne i najszybciej rosnące przedsiębiorstwa Dolnego Śląska zostały nagrodzone statuetkami Dobra Firma. Wśród laureatów znalazła się firma Viessmann.   Już kolejny rok z rzędu,…

Viessmann Sp. z o.o. Laureatem Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 2020

Firma Viessmann, została doceniona i wyróżniona, zdobywając uznanie jury i tym samym zaszczytny tytuł Lidera Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w kategorii „Eko Firma 2020” oraz „Dobry…

INAUGURACJA 2020/2021

INAUGURACJA 2020/2021   Zapraszamy na spotkanie inauguracyjne online rozpoczynające nowy rok szkolny na kierunku: Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej. Spotkanie odbędzie się: 16.09.2020 r….

Zobacz wszystkie aktualności