Oferta szkoleniowa firmy Viessmann dla projektantów, wykonawców oraz instalatorów systemów grzewczych.

› Przejdź do strony www

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoleniową

› Przejdź do podstrony z ofertą

 • Jak zostać słuchaczem?

Szkolenia

Zapraszamy wszystkich słuchaczy do uzupełniania swoich kwalifikacji zawodowych, przez udział w szkoleniach.

 

Szkolenia Viessmann

Dla słuchaczy szkoły, realizujących 2-letni tryb nauki, udział w szkoleniach prowadzonych przez firmę Viessmann jest bezpłatny. Z wyjątkiem szkoleń: Uprawnienia określone przepisami URE (SEP), które są płatne.

 

Harmonogramy szkoleń są ogólnodostępne na stronie internetowej firmy Viessmann: Viessmann-szkolenia.pl > Oferta szkoleniowa >

 

Szkolenia fachowe prowadzone są przez wykładowców szkoły firmy Viessmann, w ciągu tygodnia roboczego. Obejmują szereg zagadnień teoretycznych i praktycznych dla instalatorów, projektantów, doradców handlowych.

 

Udział w szkoleniach firmy Viessmann możliwy jest po wcześniejszym zapisaniu się i otrzymaniu potwierdzenia o możliwości wzięcia w nim udziału.

 

Każde szkolenie montażowe lub montażowo-uruchomieniowe kończy się testem pisemnym, a po jego zaliczeniu uczestnik otrzymuje odpowiednie dokumenty autoryzacyjne Viessmann oraz własne konto na portalu www.viessmann-serwis.pl. Po zalogowaniu się można śledzić swoje uprawnienia i modyfikować dane kontaktowe widoczne dla Klienta Końcowego, a także pobrać materiały szkoleniowe i inne przydatne dokumenty.

 

Szkolenia i uprawnienia firmy Viessmann Słuchacze Szkoły Viessmann Samodzielne zdobywanie uprawnień
Kotły gazowe wiszące i kompaktowe – dobór, montaż i uruchomienie 0 zł 200 zł netto / 246 zł brutto
Kolektory słoneczne – dobór, montaż i uruchomienie 0 zł 100 zł netto / 123 zł brutto
Gruntowe i powietrzne pompy ciepła – dobór i montaż 0 zł 200 zł netto / 246 zł brutto
Montaż i uruchomienie kotła pelletowego EasyPell 0 zł 100 zł netto / 123 zł brutto
Dobór, montaż i uruchomienie urządzeń wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła 0 zł 100 zł netto / 123 zł brutto
Dobór i montaż instalacji fotowoltaicznych 0 zł 200 zł netto / 246 zł brutto
Montaż i uruchomienie kotłów stojących małej mocy 0 zł 100 zł netto / 123 zł brutto
Montaż i uruchomienie kotłów stojących średniej mocy 0 zł 300 zł netto / 369 zł brutto
Obsługa i programowanie automatyki kotłowej 0 zł 100 zł netto / 123 zł brutto
Koszt całkowity: 0 zł 1 400 zł netto / 1 722 zł brutto

 

Więcej o szkolenia firmy Viessmann: www.viessmann-szkolenia.pl

 

Zapisać się na szkolenie/szkolenia można wysyłając maila bezpośrednio do prowadzących szkolenia w poszczególnych oddziałach Viessmann – z podaniem informacji, że „jestem Słuchaczem Szkoły Viessmann”:

 

Wrocław Mysłowice Piaseczno k/Warszawy

Jakub Pawłowicz
PaoJ@viessmann.com 
tel: 782 756 871

Szymon Lenartowicz
LeaS@viessmann.com 
tel: 782 756 873

Szymon Lenartowicz
LeaS@viessmann.com 
tel: 782 756 873

Kamil Galiak
GlkK@viessmann.com
tel: 782 756 130
Kamil Zborowski
ZskK@viessmann.com
tel: 782 756 330
Grzegorz Sasin
SaiG@viessmann.com 
tel: 782 756 430
Komorniki k/Poznania Pruszcz Gdański  
Jakub Pawłowicz
PaoJ@viessmann.com
tel: 782 756 871
Jakub Pawłowicz 
PaoJ@viessmann.com 
tel: 782 756 871
 
Roman Snela
SnlR@viessmann.com
tel: 782 756 230
 Roman Snela 
SnlR@viessmann.com 
tel: 782 756 230
 

 

Uwaga. Słuchacze Szkoły Viessmann, w ramach prowadzonych zajęć, nie otrzymują uprawnień do serwisowania urządzeń i instalacji – takie uprawnienia można zrobić-uzyskać samodzielnie w firmie Viessmann.

 

Szkolenia specjalistyczne

Polecamy szkolenia i uprawnienia specjalistyczne:

 • Układy termodynamiczne w pompach ciepła w praktyce
 • Uprawnienia chłodnicze
 • Uprawnienia energetyczne

 

Układy termodynamiczne w pompach ciepła w praktyce

Czas trwania szkolenia: 1 dzień
Koszt szkolenia: 500,00 zł
Uzyskane uprawnienia: Obsługa serwisowa instalacji pomp ciepła Viessmann (bez uprawnień chłodniczych)
Okres ważności uprawnień: 2 lata
Ośrodek szkoleniowy: Centralnym Ośrodkiem Chłodnictwa w Krakowie

 

Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie „COCH”, w lipcu 2014r. uzyskał pierwszą w Polsce akredytację w zakresie prowadzenia badań pomp ciepła zgodnie z obowiązującymi normami – honorowana w całej Europie.
Więcej o COCH >

 

Szkolenie realizowane w formie zajęć praktycznych (9 godzin), odbywa się na trzech stanowiskach szkoleniowych z pompami ciepła Vitocal 200-S, Vitocal 350-A, Vitocal 160-A. Przy jednym stanowisku znajduje się maksymalnie 3 osoby + trener.

 

Uczestnicy w ramach szkolenie uzyskują wiedzę z następującego zakresu:

 • wybrane zagadnienia z termodynamiki
 • czynniki chłodnicze – właściwości, rodzaje
 • sprężarkowe pompy ciepła
 • zasada działania układów chłodniczych
 • straty energetyczne w sprężarkowych pompach ciepła i rzeczywisty współczynnik wydajności
 • źródła ciepła niskotemperaturowego i sposoby jego pozyskiwania
 • elementy konstrukcyjne sprężarkowych pomp ciepła
 • wymienniki ciepła (skraplacze, parowniki, wpływ wymienników ciepła na działanie pomp ciepła)
 • urządzenia regulacyjne i sterujące, zawory rozprężne, presostaty i termostaty

 

Część praktyczna obejmuje m.in. poniższą problematykę :

 • pomiary parametrów działania
 • ocena parametrów pracy za pomocą diagnostyki przeprowadzonej z poziomu regulatora Vitotronic
 • analiza pracy układów chłodniczych, wykrywanie usterek
 • symulacja zmian parametrów dolnego i górnego źródła ciepła – wpływ na wydajność pompy ciepła
 • sprężarki z ekonomizerem (cykl EVI w Vitocal 350-A) – analiza pracy, zalety cyklu EVI
 • praktyczne wykonanie próby szczelności instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
 • sporządzenie protokołu z ciśnieniowej próby szczelności
 • praktyczne wykonanie próżni i suszenie instalacji
 • uruchomienie i pomiary parametrów pracy urządzenia Vitocal 200-S

 

Szkolenie odbywa się na terenie Centralnego Ośrodka Chłodnictwa w Krakowie i prowadzone jest przez doświadczony personel.
Miejsce szkolenia:
ul. Juliusza Lea 116
30-133 Kraków

 

Terminy szkoleń: do uzgodnienia
Zapisy na szkolenie przyjmowane są telefonicznie lub drogą elektroniczną.
tel: 12-637-09-33 w. 231, 212
e-mail: sekretariat@coch.pl
oraz na  www.viessmann-szkolenia.pl

 

Uprawnienia chłodnicze

Uprawnienia chłodnicze, to potoczna nazwa świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych jak np. czynniki chłodnicze stosowane w pompach ciepła i klimatyzacji. Takie uprawnienia powinna posiadać osoba zajmująca się serwisowaniem i naprawą urządzeń chłodniczych oraz obsługą techniczną instalacji chłodniczych.
Pompy ciepła i klimatyzatory są urządzeniami elektrycznymi, więc ich obsługa wymaga również posiadania uprawnień elektrycznych.

 

Uprawnienia chłodnicze można zdobyć w COCH Kraków oraz w innych ośrodkach, np. podanych na stronie chłodnictwoiklimatyzacja.pl > Szkolenia >

 

COCH Kraków : Szkolenie w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi. Świadectwo kwalifikacji – kurs początkowy.
Informacji o szkoleniu >

 

Uprawnienia energetyczne

Osoby zajmująca się urządzeniami i instalacjami powinny posiadać odpowiednie uprawnienia określone przepisami Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

 

Uprawnienia podzielone są na trzy grupy:

 • uprawnienia elektryczne (G1)
 • uprawnienia cieplne (G2)
 • uprawnienia gazowe (G3)

 

Każdy kto wykonuje powyższe instalacje oraz montuje i serwisuje urządzenia, powinien posiadać stosowane do tego uprawnienia – uprawnienia w zakresie ich eksploatacji (E).
Dla sporządzania dokumentacji, np. protokołów odbioru urządzeń i instalacji, protokołów z prób ciśnieniowych, itd., niezbędne są odpowiednie uprawnienia w zakresie dozoru (D).

 

Słuchacze Szkoły Viessmann mogą uzyskać wszystkie uprawnienia energetyczne: G1, G2 i G3, w zakresie ich eksploatacji i dozoru. Kursy i egzaminy prowadzone są w oddziałach szkoły Viessmann: Wrocław, Piaseczno, Mysłowice, Komorniki.
Kursy i egzaminy są płatne.
Uzyskane uprawnienia ważne są przez 5 lat.
Czas trwania szkolenia: 1 dzień (w ciągu 1 dnia można uzyskać wszystkie uprawnienia)

 

Uprawnienia elektryczne: G1 – urządzenia, i instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV  (istnieje możliwość rozszerzenia zakresu uprawnień: powyżej 1 kV).

 

Wykłady na kursie dla grupy 1 (G1), prowadzone są w  godzinach:  8:30 – 12:15 (5 godzin lekcyjnych).
W godzinach: 12:30 – 14:00  odbędą się egzaminy przed uprawnioną Komisją Egzaminacyjną

 

Uprawnienia cieplne: G2 – urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło.
poz. 1 – kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe wraz z urządzeniami pomocniczymi,
poz. 2 – sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi,
poz. 5 – urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze,
poz. 7 – sprężarki oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych.
poz. 10 – aparatura kontrolno-pomiarowa…

 

Uprawnienia gazowe: G3  – urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:
poz. 3 – urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
poz. 6 – urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa,
poz. 7  – urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa,
poz.10 – aparatura kontrolno-pomiarowa…

 

Uwaga. W zależności od potrzeb, zakres uprawnień może zostać rozszerzony o inne  punkty (pozycje), w skali 1-10.

 

Wykłady na kursie dla grupy 2 i 3 (G2 i G3), prowadzone są w godzinach: 14:00 – 18:15 (5 godzin lekcyjnych).
W godzinach: 18:20 – 19:30  przeprowadzane są egzaminy przez uprawnioną Komisją Egzaminacyjną.

 

O ilości egzaminów decyduje osoba uczestnicząca w szkoleniu w dniu kursu (czyli można uzyskać np. tylko eksploatację – E, lub tylko dozór – D, albo E i D w grupie G1, G2 i G3.).
Istnieje możliwość ubiegania się o uprawnienia eksploatacyjne „E” i dozorowe „D” jednocześnie.

 

Na egzaminie wymagany jest Dowód Osobisty i numer PESEL.
Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają materiały merytoryczne do kursu w postaci skryptów, zeszyty i długopisy.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 505 036 015

 

Wykłady on-line (BD.17)

Główna platforma wykładów online:

webinar

Wykłady zaczynamy o godzinie 19:00. Uwaga: logujemy się wpisując swoje imię i nazwisko. Problemy z logowaniem? Dzwoń: 602 231 407

Przejdź do strony logowania

Wykłady on-line (B22/BD.18)

Główna platforma wykładów online:

webinar

Wykłady zaczynamy o godzinie 19:00. Uwaga: logujemy się wpisując swoje imię i nazwisko. Problemy z logowaniem? Dzwoń: 602 231 407

Przejdź do strony logowania

Dlaczego warto?

 • zdobędziesz tytuł i dyplom: Technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • za darmo zdobędziesz certyfikaty uprawniające do montażu urządzeń firmy Viessmann
 • możesz zaoszczędzić od 8 650 zł do nawet 11 150 zł jeśli będziesz chciał uzyskać certyfikat: Certyfikowany Instalator OZE (dla wszystkich 5-ciu Odnawialnych Źródeł Energii)
 • pewna przyszłość – eksperci spodziewają się prawdziwego boomu na instalacje OZE i powstanie ok. 70 000 nowych miejsc pracy – posłuchaj wywiadu z ekspertem:

 

Trwa nabór na rok 2020/2021

Rozpoczęcie wrzesień 2020 r. Wyślij wstępną ankietę zgłoszeniową dostaniesz więcej informacji. Do niczego to nie zobowiązuje!
Możesz też zadzwonić pod numer 505 036 015 (pon.-sob. 9-19)

OZE News:

Viessmann Sp. z o.o. Laureatem Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 2020

Firma Viessmann, została doceniona i wyróżniona, zdobywając uznanie jury i tym samym zaszczytny tytuł Lidera Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w kategorii „Eko Firma 2020” oraz „Dobry…

INAUGURACJA 2020/2021

INAUGURACJA 2020/2021   Zapraszamy na spotkanie inauguracyjne online rozpoczynające nowy rok szkolny na kierunku: Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej. Spotkanie odbędzie się: 16.09.2020 r….

Nadchodzą miliardowe inwestycje w polską fotowoltaikę

Nadchodzą miliardowe inwestycje w polską fotowoltaikę

Fotowoltaika stanie się w najbliższych latach w Polsce głównym obszarem inwestycji w obszarze OZE, a być może i w całej polskiej elektroenergetyce – ocenia raport…

Zobacz wszystkie aktualności